Verzekering en vergoeding

Verwijzing door arts

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of medisch specialist kan een gerichte verwijzing “kinderfysiotherapie” geven. Alleen als een behandeling is aangevraagd door de verwijzer en wordt gegeven door een geregistreerd kinderfysiotherapeut (zoals de therapeuten bij praktijk “Het Rendier”), worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.