Verzekering en vergoeding

Verwijzing door arts

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of medisch specialist kan een gerichte verwijzing “kinderfysiotherapie” geven. Alleen als een behandeling is aangevraagd door de verwijzer en wordt gegeven door een geregistreerd kinderfysiotherapeut (zoals de therapeuten bij praktijk “Het Rendier”), worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.

 • Algemene informatie

  Kinderfysiotherapiepraktijk
  Het Rendier
  Rendier 7
  1273 HM  Huizen

  Maandag tot en met vrijdag
  van 08:30 tot 19:00 geopend
  Zaterdag van 10:00 tot 12:00

  Telefoon: 035-5262629

  Voor kinderen worden de eerste 18 zittingen vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering