Werkwijze

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Is het kind doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut, dan volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Veel van de problemen bij kinderen worden door meerdere vakgebieden aangepakt. Er is dan ook een grote overlap met bijvoorbeeld de sensorische integratie die door de ergotherapie gegeven wordt. De kinderfysiotherapie let naast de sensorische integratie ook op de basisvaardigheden van de motoriek die noodzakelijk zijn voor een goede ontwikkeling en het leren op school.

Bij praktijk “Het Rendier” wordt er werk van gemaakt om doelgericht, functioneel maar vooral ook op een leuke en speelse manier te werken. Door op een leuke manier te oefenen gaan kinderen plezier krijgen in het bewegen en zullen ze ook buiten de praktijk vanzelf doorgaan met het verbeteren van hun vaardigheden. Hierdoor zal een enkele behandeling veel meer effect hebben en zullen kinderen het ook leuk vinden om naar therapie te gaan.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

De specialisatie van praktijk “Het Rendier”

De kinderfysiotherapeuten bij praktijk “Het Rendier” hebben zich nog verder gespecialiseerd in de sensomotorische integratie. Sensomotorische intergratie is het integreren van de zintuigprikkels in de motoriek. Kinderen die problemen hebben in de sensomotorische integratie kunnen heel druk zijn of juist heel teruggetrokken. Daarnaast komen ook vaak aandachtsstoornissen en concentratiestoornissen voor. Wat zich vaak uit in problemen op school.

Als ouder kunt u dit herkennen doordat uw kind snel valt, overbewegelijk is, inslaapproblemen heeft of zich maar kort kunnen concentreren. Vaak zijn deze kinderen ook druk of teruggetrokken met name aan het eind van de dag. Ook kan het zijn dat uw kind moeite heeft met grote gezelschappen of plotselinge veranderingen van plannen. Vaak kunnen deze kinderen moeilijk zelf spelen maar zijn ze niet los te rukken van de computer. De sensomotorische problemen uiten zich met name in de klassensituatie.